Ürünler

Oneagri > Ürünler

ico_1.png

Agri WORM

Agri Worm, katı organik solucan gübresi olup toprağın beslenmesi ve topraktaki biyolojik çeşitliliğinin artırılması amacıyla, taban gübresi olarak üretilmiştir. Bitkilerin ihtiyacı olan besin elementlerini topraktan alabilmesi, yetiştirildiği toprağın yapısı, organik madde miktarı, pH, bitkinin gelişimi için engel oluşturacak stres, hastalık ve zararlılardan arilik gibi faktörler ile doğrudan ilişkilidir. Agri Worm, bu faktörler ve toprakta bitkinin gelişimini etkileyen bir çok unsurun iyileşmesini sağlayarak, toprağın üretkenliğini artırmaktadır. Agri Worm, organik madde miktarı düşük olan ve bozunan toprakların geri kazandırılabilmesi, birim alandan elde edilen verimin artırılabilmesi ve sürdürülebilir bir tarım yapılabilmesi için tarım sektörünün temel ürünleri arasında yer almaktadır.

worm-min.png
ico_1.png

Agri P

Zengin fosfor içerikli organik katı gübremiz, organik tarımda kullanıma uygun olmak üzere taban gübresi olarak toprağın yapısını düzenler ve gerekli makro ve mikro besin elenmentlerini sağlar Zengin içerikli doğal organik kayaçların organik ve biyoteknolojik yöntemlerle proseslenerek organik madde miktarı yüksek ve yarımda en önemli gereksinimlerden olan fosfor ihtiyacını organik nitelikli olarak karşılmak için tarım sektörünün hizmetine sunulmuştur. Bitkinin enerji kaynağı olan fosfor artık biyoteknolojik yöntemlerle bitkiye herhangi bir kimyasal girdi kullanımı gerekmeden Agri P taban gübresi sayesinde sağlanabilecektir.

p-min.png
ico_1.png

Agri SMART

Agri Smart is the 100% organic base fertilizer. Agri Smart is enriched with Agri HMC and Agri LVP and its activity is increased. Product can be used safely in all fields and gardens. Agri Smart has Ceres certification and it is produced 30.000 tons annually. It has herbal content and it protects from diseases.

smart-min.png
ico_1.png

Agri LVP

Agri Lvp, sıvı ve organik solucan gübresi olup bitkinin Agri Worm ile taban gübrelemesi yapıldıktan sonra üst gübrelemesinin yapılarak bitkiye doğrudan sprey ya da pülverizatör yardımı yada damla sulama yöntemleri ile doğrudan sıvı gübre uygulamasına imkan verir. Agri Lvp sıvı organik solucan gübresi ile muamele edilen bitkiler, ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yapraktan direk alması ile daha hızlı ve daha etkin verim artışı göstermektedir. Agri Lvp, damlama sulama yöntemleri kullanılan seralarda rahatlıkla bitki çeşitine göre uygun doz ve su ile karıştırılarak kolaylıkla uygulanabilir. Agri Lvp yoğun konsantrasyona sahip olup az miktarlar ile büyük alanlarda etkinlik gösterir.

lvp.png
ico_1.png

Agri HMC

Agri Hmc, organik bazlı olarak üretilen sıvı hümik asit olup, hümik asitin organik tarımda kaynak olarak kullanılabilmesini sağlayan çok özel formülasyonlu ve zengin içerikli bir üründür. Tarımda toprağın stabilitesini artırmak, bitki besin elementlerinin bitki tarafından alımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çok önemli bir girdi kaynağı olan hümik asit organik tarımda kimyasal üretim prosesi ile üretilmesinden ötürü kullanılamamaktadır.

hmc.png
ico_1.png

Agri NK

3.0.10 formatında azot ve potasyum içeren organomineral gübre ürünümüz iyi tarıma özel besleyici bir formülasyona sahiptir. Bitkinin gelişimi ve dayanıklılığı için önem taşıyan potasyumca zengin içerikli olan ürünümüz iyi tarıma uygun organomineral nitelikli bir gübredir. Agri NK sıvı ve yoğun formda olup, bitki, toprak ve iklim koşullarına göre belirlenecek olan dozajlarda su ile seyreltilerek yaprak ve bitkiye doğrudan sprey edilebileceği gibi, damlama sulama sistemleri ile de kolaylıkla bitkiye verilebilir.

nk.png
ico_1.png

Agri NP

10.25.0 formatında zengin Azot(N) ve Fosfor(P) içeren organomineral gübre ürünümüz iyi tarımda önemli seviyede besleyici Azot(N) ve Fosfor(P) kaynağına sahiptir. Bitkinin yaşam döngüsünün ve verim sürecinin sağlıklı geçebilmesini sağlayan Azot(N) ve Fosforca (P) zengin içerikli olan ürünümüz iyi tarıma uygun organomineral nitelikli bir gübredir. Agri NP sıvı ve yoğun formda olup, bitki, toprak ve iklim koşullarına göre belirlenecek olan dozajlarda su ile seyreltilerek yaprak ve bitkiye doğrudan sprey edilebileceği gibi, damlama sulama sistemleri ile de kolaylıkla bitkiye verilebilir.

np.png